Wat is STNL?

Het Samenwerkingsverband Traumahulpverlening Nederland (STNL) is in 2003 ontstaan uit een burgerinitiatief.

STNL werkt vanuit een holistisch mensbeeld dat rekening houdt met het voortleven van zielen na de aardse dood. De hulpverlening strekt zich daarmee in principe ook uit over de periode kort na het overlijden van mensen of dieren.

STNL heeft het karakter van een netwerkorganisatie en wordt gedragen door vele vrijwilligers en betrokkenen, die met de doelstellingen van STNL sympathiseren.

 

Recent toegevoegd artikel:

Tips tegen griep en ook tegen Corona virussen.

Corona-virussen zijn bekende griep-virussen. De nu (februari 2020) in het nieuws staande variant die o.a. in China heerst en ook slachtoffers maakt, is er daar één van. Om zich te beschermen tegen griep (ter preventie) kun je je immuunsysteem stimuleren om paraat te staan.

lees meer

 

Eerder toegevoegd artikel:

Epidemieën en Pandemieën

Dit artikel is een aanvulling op de meest basale informatie die vorm heeft gekregen in de 7 boekjes van de EHBR-kit, de Eerste Hulp Bij Rampen-kit op deze website

lees meer

 

 

 

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..