Cover boek Sterven bij rampenSterven bij rampen

Stichting Samenwerkingsverband Traumahulpverlening Nederland STNL in samenwerking met Marieke de Vrij.
Selectie van de rapportage van drie bijeenkomsten van trauma deskundigen afkomstig uit de reguliere en complementaire hulpverlening.

Sterven bij rampen,
Complementaire hulpverlening bij massaal sterven

Wereldwijd staan we voor de opgave toenemende calamiteiten (van natuurlijke oorsprong, zoals aardbevingen, overstromingen e.d. en door de mens zelf veroorzaakt als oorlogssituaties, terrorisme en milieurampen) aandacht te geven.
Dit creëert verantwoordelijkheids besef vanuit wereldburgerschap. Nog niet wetende welke rol Nederland hierin in het binnen- en buitenland zal willen vervullen, is het wezenlijk van belang voorbereidingen hiertoe serieus van karakter te laten zijn.
De Stichting Samenwerkingsverband Traumahulpverlening Nederland (STNL)geeft hieraan een bijdrage ondermeer door dit boekje. STNL wil daar toe complementaire kennis en informatie verspreiden, zodat ieder die dat wenst zich beter kan voorbereiden en inleven in dergelijke situaties. Vanuit dat besef is STNL ontstaan en tot actie overgegaan.
De stichting zet zich dienstbaar in voor het algemeen belang in het besef dat in het huidige tijdsmoment voorbereidingen als deze noodzakelijk zijn. STNL is een stichting die zich - zonder winststreven - ten doel stelt om vanuit complementaire achtergrond praktische aanwijzingen aan te reiken in een veelheid van crisissituaties, die ten gevolge van grootschalige calamiteitenontstaan. Dit in aanvulling op en zomogelijk in samenwerking met de reguliere hulpverlening. Deze informatie is gericht op mens, dier, natuur, milieu en aarde. Doel is om leed en trauma's in noodsituaties zomogelijk te voorkomen of te verminderen. Tevens is het doel om een ieders weerbaarheid en zelfredzaamheid onder dergelijke omstandigheden te vergroten om elkaar dan wedezijds beter tot steun te kunnen zijn.
Laat dit boekje voor u een waardevolle aanvulling zijn op wat u aan kennis reeds bezit.

Sterven bij rampen € 18.00

Klik op [ Sterven bij rampen ] om te downloaden. Grootte: 584k

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..