Organiseren van hulp op afstand bij rampen

Aanvraag om hulp meldkamer ->

Alarmering eerste belcirkel ->

Onderzoek welke hulpverlening toegestaan is ->

Diagnose van de aard van de ramp en hulpbehoefte ->

Bepalen benodigde hulpsoorten en capaciteit ->

Selectie van (inidividuele) hulpverleners ->

Alarmering hulpverleners tweede belcirkel

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..