het oranje boekjeEHBR-Kit: Het Oranje boekje

2. Het Oranje boekje

Dit boekje spreekt over het belang van het "Wij Gevoel".
Het samenzijn en de samenhang bevorderen tussen leefgemeenschappen.

Het oranje boekje heeft te maken met een duidelijk gevoel en ervaren van samen zijn, een ‘WIJ GEVOEL’ waarin de gevoelsuitwisseling naar elkaar de geborgenheid schept. Elkander bemoedigen door tussentijds elkander even aan te raken, een schouderklopje, een handstreling, een omarming. Elkaar bewuster dan doorgaans in de ogen kijken. Hierbij gaat het erom de verbinding en de intimiteit tussen jou en je meest dierbaren, ook verder uit te breiden tot je buurt, je wijk, dorp of stad.

Beschikbaar in PDF-formaat

Klik [ Het Oranje boekje ] om te downloaden.

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..