Recente activiteiten van STNL

De huidige activiteiten van STNL betreffen het inventariseren en ontwikkelen van complementaire hulpverleningsmogelijkheden. Daartoe worden met regelmaat (gemiddeld 5x per jaar) bijeenkomsten van deskundigen georganiseerd, die vanuit hun discipline bestaande mogelijkheden aanreiken rondom een gekozen thema. Een belangrijke bron van kennis vormen de middels inspiraties ontvangen aanvullende hulpverleningsmogelijkheden.

De bandopnamen, die van al deze bijeenkomsten worden vervaardigd, bevatten de ruwe, maar vaak zeer gedetailleerde methoden, technieken en ideeën, die als basis dienen voor de inventarisatie en ontwikkeling van de nodige complementaire hulpverleningsmogelijkheden.

Het samenstellen van een EHBR-kit (Eerste Hulp Bij Rampen Kit) is in een vergevorderd stadium.
In veel gevallen zijn technieken wel bekend, maar worden deze toegepast in een één op één relatie tussen hulpverlener en getroffene. Het is dan vaak niet gemakkelijk om uitgaande van deze technieken ook massale hulp te verlenen, die in rampensituaties met grote omvang duizenden of tienduizenden mensen kan betreffen.
In afgelopen jaren is veel aandacht geschonken aan thema’s als:

  • watersnood
  • nucleaire vervuiling van de atmosfeer
  • gifwolken
  • stervensbegeleiding
  • het helen van de natuur en de aarde
  • gebruik van klank, zang, muziek, beweging en dans bij traumahulpverlening
  • epidemieën

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..