EHBR-kit: Inhoudsopgave

Eerste Hulp bij Rampen kit (EHBR-kit).

Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Algemene beschrijving van Soorten Rampen

1. Het Rode boekje
Dit boekje betreft het primaire overlevingsniveau, fysiek overleven (o.a. middels het gebruik van homeopathische middelen).

2. Het Oranje boekje
Dit boekje spreekt over het belang van het "Wij Gevoel". Het samenzijn en de samenhang bevorderen tussen leefgemeenschappen.

3. Het Gele boekje
Heeft als thema het omgaan mét en de beheersing en het in balans brengen ván emoties.

4. Het Groene boekje
Betreft het hulp bieden vanuit het hart aan zichzelf en aan de ander. Alle boekjes zijn met dit boekje, dat het leven vanuit het hart centraal stelt, verbonden.

5. Het Turquoise boekje
Hier gaat het over de noodzaak van expressie van gevoel, aspecten van goede communicatie en goed leiderschap. Dit middels dialoogregels.

6. Het Indigo boekje
Bespreekt de bevordering van helder denken en helder inzicht, wat het mogelijk maakt om overzicht te krijgen over situaties en de eventuele mogelijkheden die helpend kunnen zijn.

7. Het Lila boekje
Is gericht op bevordering van kosmische verbinding met het Algemeen Overkoepelende in het Universum (zoals middels meditatie, gebed, lichtoefeningen).

Aan het eind van ieder boekje worden 3 soorten van mogelijke rampen beschreven verbonden met het thema van het betreffende boekje.
- Natuurrampen
- Ramp als gevolg van menselijk falen
- Ramp als gevolg van een terroristische aanslag

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..