het rode boekjeEHBR-Kit: Het Rode boekje

1. Het Rode boekje

Dit boekje betreft het primaire overlevingsniveau, fysiek overleven (o.a. middels het gebruik van homeopathische middelen).

Dit boekje geeft informatie over en beschrijft wat nodig is voor primair overleven en (omgaan met) overlevingsdrift.
Sommige adviezen worden preventief onder de aandacht gebracht. Dit betreft ook adviezen die gericht zijn op lichamelijke klachten en gedragsregels.
Het meest primaire overlevingsniveau heeft te maken met fysiek overleven.
Denk aan voldoende voedsel, schoon water, voldoende zuurstof, een temperatuur die uit te houden is.
Het wezenlijke van het rode boekje is echter dat overleven gekoppeld wordt aan driftbeheersing. Door driftbeheersing tracht men niet te overleven ten koste van een ander. Alles wat dit overleven, dat niet ten koste gaat van anderen op het meest primaire niveau kan versterken wordt in dit boekje verwoord.

Beschikbaar in PDF-formaat

Klik [ Het Rode boekje ] om het te downloaden.

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..