Visualiseren van flonkerend fluorescerend ultraviolet licht aan de begrenzing van je auraveld om radioactieve straling terug te kaatsen

Hoe kan je jezelf nog meer beschermen tegen de radioactieve stralingen die kunnen vrijkomen bij oorlog, terreur of ramp en? Volledige wering van radioactieve straling uit lichaam en ziel is doorgaans onmogelijk. M et hulp van visualisaties kan gedeeltelijke weerkaatsing worden bereikt en daarmee vermindering van de vernietigende invloed van radioactieve straling. B edacht kan hierbij worden, dat de wetenschappelijk meetbare straling immers ook op zielsniveau zijn begeleid ende straling kent, die tegelijkertijd vrijkomt.

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..