Samenwerkingsverband Traumahulpverlening Nederland

Kernactiviteiten STNL

  • Inventariseren, ontwikkelen en distribueren van aanvullende complementaire hulpverleningsmogelijkheden
  • Organiseren van hulp op afstand bij rampen
  • Vergroten individuele weerbaarheid

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..