Wat is het doel van STNL?

Voorkomen en vermindering van trauma’s van door een calamiteit getroffen grote groepen van mensen is het belangrijkste doel van STNL. Maar ook voor hierdoor getroffen dieren, natuur, milieu en de aarde.

STNL wil dit doel bereiken door verruiming van de hulpverleningsmogelijkheden na het optreden van calamiteiten en het bevorderen van de toepassing van deze mogelijkheden.

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..