EHBR Kit

Eerste Hulp Bij Rampen Kit

Een uitgave van het Samenwerkingsverband Traumahulpverlening Nederland (STNL): een Eerste Hulp bij Rampen kit (EHBR-kit).
Het is bestemd voor al degenen die zich bijtijds willen oriënteren over wat de complementaire hulpverlening te bieden heeft, als het gaat om de minimalisering van de gevolgen van een eventuele ramp in Nederland.

Natuurrampen zijn door de veranderingen van de weersgesteldheden helaas in het huidige tijdsbestek niet meer te voorkomen. In Nederland wordt men er zich steeds bewuster van dat een kleine ramp in ons overbevolkte land enorm veel slachtoffers kan vragen, tenzij we ons met zijn allen goed voorbereiden.

De overheid doet hier veel aan. Er worden vele programma’s ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de psychologische weerbaarheid van kinderen en volwassenen en ten aanzien van de materiële voorbereiding voor verschillende soorten rampen
Wat tot nu toe ontbreekt zijn de inzichten in deze vanuit de complementaire hoek. Daarom zijn deze boekjes door STNL samengesteld.

U kunt ze downloaden in PDF-formaat. Om ze te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat reader nodig

EHBR-kit bevat de volgende onderdelen:
Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Algemene beschrijving van Soorten Rampen
1. Het Rode boekje
2. Het Oranje boekje
3. Het Gele boekje
4. Het Groene boekje
5. Het Turqoise boekje
6. Het Indigo boekje
7. Het Lila boekje
Aan het eind van ieder boekje worden 3 soorten van mogelijke rampen beschreven verbonden met het thema van het betreffende boekje.
- Natuurrampen
- Ramp als gevolg van menselijk falen
- Ramp als gevolg van een terroristische aanslag

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..