Wij, betrokkenen bij STNL (het Samenwerkingsverband Traumahulpverlening Nederland), denken dat u hoorde over de crash van het vliegtuig van Malaysian Airlines (op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur) boven het oostelijk deel van de Oekraïne op donderdag 17 juli 2014.

Ons land is in diepe shock en rouw.

Het aantal slachtoffers is 298, waarvan er 193 Nederlandse landgenoten zijn.

Waarschijnlijk zijn zij ook oorlogsslachtoffers.

Wij vragen u om uw warme medeleven in gedachten, gebeden en meditaties.

Laat vrede heersen over de aarde. Ja, maar vaak is het een lange en moeilijke weg om de wanhoop te boven te komen.

In innige verbondenheid,

 

De betrokkenen bij STNL

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..