het turquoise boekjeEHBR-kit: Het Turquoise boekje

5. Het Turquoise boekje

Hier gaat het over de noodzaak van expressie van gevoel, aspecten van goede communicatie en goed leiderschap. Dit middels dialoogregels.

Het turquoise boekje gaat over de noodzaak van integere expressie van gevoel en overwegingen. Daarnaast daarbij behorende aspecten van goede communicatie en leiderschap

Beschikbaar in PDF-formaat

Klik [ Het Turquoise boekje ] om te downloaden.

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..