EHBR-kit: Het Gele boekje

3. Het Gele boekje

Rust creëren op emotioneel niveau

Het gele boekje heeft te maken met het omgaan en de beheersing van emoties; het in balans brengen hiervan. Het is in crisistijd belangrijk om te denken en voelen op een positieve manier. Door zich positief op te stellen kunnen creatieve mogelijkheden zich aandienen om tot handelen te komen.

Beschikbaar in PDF-formaat

Klik [ Het Gele boekje ] om te downloaden.

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..