Preventieve aanpak

STNL wil door verspreiding van kennis vooraf de weerbaarheid van mensen bij zich aandienende calamiteiten vergroten.

STNL wil vanuit een intuïtieve en geïnspireerde benadering vroege signalen van zich aandienende risico’s ter beschikking stellen van de autoriteiten, opdat vroegtijdig voorbereidingen kunnen worden getroffen om risico’s te verminderen.

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..