Curatieve aanpak

STNL wil complementaire hulpverleningsmogelijkheden als aanvulling op reguliere vormen van hulpverlening inventariseren, ontwikkelen en verspreiden. Dit met het doel hen toe te laten passen. Dit kan door rampenhulpverleners in crisissituaties na het plaatsvinden van calamiteiten. Maar dit kan ook door hen, die zich in zulke crisissituaties bevinden en nog mogelijkheden hebben met simpele middelen hun situatie, of die van anderen te verbeteren.

 

Daarnaast kan STNL bijdragen aan vormen van energetische hulpverlening op afstand van het rampgebied met hulp van begaafden, die zich daarvoor inzetten. Maar ook door gerichte vormen van meditatie, gebed en andere vormen van energetische hulpverlening.

 

Door raadgevend deel te nemen in crisisteams is STNL in staat hulp te verlenen in samenwerking met de rampenbestrijdingsorganisatie.

Login Form

Radioactieve straling

Wat kun je doen als besmetting met radioactieve deeltjes of blootstelling aan straling dreigt of heeft plaatsgevonden?
De hierbij aangereikte informatie kan niet totaal beschermen bij blootstelling aan radioactieve stoffen en/of straling. Maar met de tips kan wel vermindering van de gevolgen worden bereikt.
Lees meer..